Odzyskiwanie danych z RAID

Macierze dyskowe RAID Redundant Array of Independent Disks.

Najczęstsze usterki:

  • awaria dysku
  • uszkodzenie macierzy w skutek zaniku napięcia

Awaria dysku która uniemożliwia pracę macierzy. RAID 1/5/6/10/50/60 itp. Najczęściej awaria zostaje stwierdzona gdy pada kolejny dysk uniemożliwiając dalsze działanie macierzy.

Proces - odzyskanie danych z RAID:

  • sporządzenie kopii sprawnych dysków
  • odzyskanie danych z uszkodzonego lub uszkodzonych dysków
  • złożenie macierzy na podstawie analizy "pasków"(bloków)
  • odczytanie danych lub sporządzenie obrazu macierzy jeśli jest to możliwe

 

Przeanalizowanie algorytmu zapisu danej macierzy, stopień trudności zależy od ilości dysków, budowy macierzy i użytego algorytmu.

Odzyskanie danych RAID polega na ułożeniu wszystkich „pasków” w odpowiedniej kolejności i następnie zgranie odzyskanej zawartości do plików.

Rodzaje RAID, budowa -> zapraszamy na wikipedię -> kliknij tu