Odzyskiwanie danych z SSD, pendrive, karty pamięci itp.

Proces odzyskiwania danych z pendrive'a i innych nośników wyposażonych w pamięć FLASH:

Oględziny wizualne.
Sprawdzenie stanu urządzenia, w szczególności układów pamięci czy nie noszą śladów uszkodzenia (pęknięć lub ukruszeń).

Uszkodzony pendrive
pendrive nie dziala
jak odzyskać dane z pendrive

Wylutowanie kości pamięci.
Kolejnym bardzo ważnym etapem jest wylutowanie kości pamięci. Cały proces musi być przeprowadzony w jak najkrótszym czasie aby nie doprowadzić do długiej ekspozycji na wysoką temperaturę. Nadmierne przegrzanie kości może skutkować trwałym uszkodzeniem układu pamięci.

odzczytwanie danych z ssd

Odczytanie zawartości układów pamięci.
Umiejscowienie kości w adapterze czytnika i zgranie zawartości do plików.

odczytanie danych zuszkodzonego pendrive

Analiza zgranych danych.
Analiza struktury/algorytmu zapisu,wygenerowanie ewentualnego klucza xor , patrz budowa i sposób zapisu w pamięciach typu FLASH.

jak odzyskć dane z pendrive

 

Odzyskanie danych z pendrive'a, karty pamięci, SSD.
Ułożenie bloków danych w odpowiedniej kolejności, zgranie odzyskanych danych do plików.